logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
minus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
plus Projekty Unijne zakończone
 Program specjalny
plus Program specjalny "Młodzi aktywni" realizowany w 2012 roku.
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > STAŻE

Spis dokumentów:
1. Archiwum

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że od 01.01.2017r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu!!!!!!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że dnia 27.05.2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014r. /Dz. U. z 2014r., poz. 598/.

Nowelizacja ta wprowadziła nowe zasady kierowania osób bezrobotnych na staż, które obowiązują od 27.05.2014r.

Aktualnie na staż mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, którym ustanowiony został:

  • II profil pomocy lub
  • III profil pomocy, ale tylko w ramach programu specjalnego

Informujemy, że osoby bezrobotne, którym ustanowiony zostanie I profil pomocy nie będą mogły zostać skierowane na staż.

 

Informacji na temat organizacji staży udziela:

Pani Maria Kalińska

specjalista ds. programów

tel. 48 614-66-99 wew. 46

lkalinska@pupkozienice.pl

pokój nr 9

Załączniki do pobrania: 2015-04-15 15:58:05 - Regulamin PUP w Kozienicach w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu obowiązujący od 09.04.2015r. (539.58 kB)
2016-12-29 11:08:50 - Wniosek o zawarcie umowu o zorganizowanie stażu w formie PDF - od 01.01.2017 (642.93 kB)
2016-12-29 11:12:02 - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w formie WORD - od 01.01.2017 (228.00 kB)
2016-12-29 11:32:58 - Alfabetyczny indeks zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2016 r. (858.78 kB)
2012-01-05 10:08:37 - Lista obecności na stażu - Fundusz Pracy - obowiązuje od 01.01.2012r. (123.47 kB)
2015-11-04 13:35:33 - Lista obecności na stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (195.00 kB)
2015-11-04 10:55:02 - Lista obecności na stażu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (735.50 kB)
2015-11-04 14:24:34 - Wniosek o udzielenie dni wolnych w ramach stażu - staże finansowane z Funduszu Pracy (158.50 kB)
2015-11-04 14:27:03 - Wniosek o udzielenie dni wolnych w ramach stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (195.50 kB)
2015-11-04 14:27:59 - Wniosek o udzielenie dni wolnych w ramach stażu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (182.74 kB)
2015-02-20 12:31:02 - Wniosek o przedłuzenie stażu - Fundusz Pracy (26.16 kB)
2010-12-10 14:24:29 - Wzór programu stażu - propozycja organizatora stażu. (90.00 kB)
2010-12-10 14:21:04 - Wzór opinii wystawianej przez organizatora stażu - Fundusz Pracy (42.00 kB)
2015-04-30 15:02:45 - Wzór opinii wystawianej przez organizatora stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (163.00 kB)
2011-01-28 14:58:55 - Sprawozdanie z przebiegu stażu - Fundusz Pracy (37.00 kB)
2015-04-30 14:45:40 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (156.00 kB)

Ilość odwiedzin: 102437
Nazwa dokumentu: STAŻE
Osoba, która wytworzyła informację: Więsyk Wioletta
Osoba, która odpowiada za treść: Więsyk Wioletta
Osoba, która wprowadzała dane: Więsyk Wioletta
Data wytworzenia informacji: 2010-02-15 14:10:58
Data udostępnienia informacji: 2010-02-15 14:10:58
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 11:34:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner