logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
 Aktualności
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Obowiązujące akty prawne
plus Ogłoszenia
plus Aktualne informacje dla osób bezrobotnych.
plus Aktualne informacje dla pracodawców.
 USŁUGI RYNKU PRACY
plus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus EURES
plus SZKOLENIA
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
minus STAŻE
   plus Archiwum
minus BONY STAŻOWE
minus BONY SZKOLENIOWE
minus BONY NA ZASIEDLENIE
plus PRACE INTERWENCYJNE
plus ROBOTY PUBLICZNE
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarczej
minus Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
minus Refundacja częsci wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30-go roku życia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
plus REFUNDACJA KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA NA STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH, ZATRUDNIENIE LUB INNĄ PRACĘ ZAROBKOWĄ
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - PFRON
minus Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - PFRON
minus Prace społecznie użyteczne
minus Inne druki do pobrania
 Informacje Urzędu
minus Rejestracja w urzędzie pracy
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
minus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
plus Projekty Unijne aktualnie realizowane
minus Zaproszenie do składania ofert-Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń grupowych dla 11 pracowników kluczowych PUP w Ko-cach w ramach projektu "Skuteczny Urząd Pracy"
minus Wyniki postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy dwóch szkoleń grupowych w ramach projektu "Skuteczny Urząd Pracy".
plus Projekty Unijne zakończone
 Program specjalny
plus Program specjalny "Młodzi aktywni" realizowany w 2012 roku.
 PARTNERSTWO LOKALNE
minus KONFERENCJA INAUGURACYJNA
minus PIERWSZA KONFERENCJA
minus DRUGA KONFERENCJA
minus TRZECIA KONFERENCJA
minus CZWARTA KONFERENCJA
minus PIĄTA KONFERENCJA
minus GALERIA ZDJĘĆ
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > STAŻE

Spis dokumentów:
1. Archiwum

PUP w Kozienicach informuje, że od stycznia 2016r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu !!!!

W związku z pojawiającymi się zapytaniami  informujemy, że aktualnie osoby bezrobotne, które uczą się/studiują zaocznie
i finansują tą naukę ze środków prywatnych, nie są wykluczone z udziału w stażach realizowanych przez Urząd Pracy
(chodzi tu zarówno o staże finansowane ze środków krajowych jak i unijnych).

Jednak sytuacja każdej osoby musi być zbieżna z wymogami dotyczącymi realizacji staży  w określonych projektach, które mają dodatkowe wymogi.

Informacje w tym zakresie można uzyskać w pod numerem telefonu

48 614 66 81  (pokój 10).

Zastrzegamy, że informacje udzielane przez Pracowników PUP w tym zakresie mogą się zmieniać w czasie ze względu na to, iż systematycznie otrzymujemy stosowne wyjaśnienia z instytucji nadrzędnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że dnia 27.05.2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014r. /Dz. U. z 2014r., poz. 598/.

Nowelizacja ta wprowadziła nowe zasady kierowania osób bezrobotnych na staż, które obowiązują od 27.05.2014r.

Aktualnie na staż mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, którym ustanowiony został:

  • II profil pomocy lub
  • III profil pomocy, ale tylko w ramach programu specjalnego

Informujemy, że osoby bezrobotne, którym ustanowiony zostanie I profil pomocy nie będą mogły zostać skierowane na staż.

Przypominamy także, że do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu nie trzeba załączać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS - stosowne OŚWIADCZENIA zawarte są we wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Informacji na temat organizacji staży udziela:

Pani Maria Kalińska

specjalista ds. programów

tel. 48 614-66-99 wew. 46

pokój nr 9

Załączniki do pobrania: 2015-04-15 15:58:05 - Regulamin PUP w Kozienicach w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu obowiązujący od 09.04.2015r. (539.58 kB)
2016-01-11 11:22:07 - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w formacie PDF - 2016 (552.19 kB)
2016-01-11 11:22:53 - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w formacie WORD - 2016 (174.00 kB)
2015-03-17 13:20:52 - Alfabetyczny indeks zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (589.66 kB)
2010-02-17 14:01:51 - Instrukcja wypełniania wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (156.29 kB)
2012-01-05 10:08:37 - Lista obecności na stażu - Fundusz Pracy - obowiązuje od 01.01.2012r. (123.47 kB)
2015-11-04 13:35:33 - Lista obecności na stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (195.00 kB)
2015-11-04 10:55:02 - Lista obecności na stażu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (735.50 kB)
2015-11-04 14:24:34 - Wniosek o udzielenie dni wolnych w ramach stażu - staże finansowane z Funduszu Pracy (158.50 kB)
2015-11-04 14:27:03 - Wniosek o udzielenie dni wolnych w ramach stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (195.50 kB)
2015-11-04 14:27:59 - Wniosek o udzielenie dni wolnych w ramach stażu - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (182.74 kB)
2015-02-20 12:31:02 - Wniosek o przedłuzenie stażu - Fundusz Pracy (26.16 kB)
2010-12-10 14:24:29 - Wzór programu stażu - propozycja organizatora stażu. (90.00 kB)
2010-12-10 14:21:04 - Wzór opinii wystawianej przez organizatora stażu - Fundusz Pracy (42.00 kB)
2015-04-30 15:02:45 - Wzór opinii wystawianej przez organizatora stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (163.00 kB)
2011-01-28 14:58:55 - Sprawozdanie z przebiegu stażu - Fundusz Pracy (37.00 kB)
2015-04-30 14:45:40 - Sprawozdanie z przebiegu realizacji stażu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (156.00 kB)

Ilość odwiedzin: 92418
Nazwa dokumentu: STAŻE
Osoba, która wytworzyła informację: Więsyk Wioletta
Osoba, która odpowiada za treść: Więsyk Wioletta
Osoba, która wprowadzała dane: Więsyk Wioletta
Data wytworzenia informacji: 2010-02-15 14:10:58
Data udostępnienia informacji: 2010-02-15 14:10:58
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-13 15:28:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner