logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Kozienice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres działalności
 Aktualności
minus Obowiązujące akty prawne
 Informacje Urzędu
minus Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
minus OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
plus Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
plus Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
minus EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
plus Projekty Unijne zakończone
 Program specjalny
plus Program specjalny "Młodzi aktywni" realizowany w 2012 roku.
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
plus Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Rok 2019
plus Rok 2018
plus Rok 2017
plus Rok 2015
plus Rok 2013
plus Rok 2012
plus Rok 2010
plus Rok 2009
plus Rok 2008
 Publikacje
plus INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
minus INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
minus INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
plus Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Ogłoszenia
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Lista referencyjna
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Mapa strony:

Powiatowy Urząd Pracy
   Dane podstawowe
      Dyrekcja Urzędu
      Zasięg terytorialny
   Struktura organizacyjna
      Godziny urzędowania
      Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
   Zakres działalności
      Centrum Aktywizacji Zawodowej
      Wydział Ewidencji i Świadczeń
      Wydział Aktywizacji Rynku Pracy
      Wydział Organizacyjn-Administracyjny
      Wydział Finansowo-Księgowy
      Stanowisko D/S Prawnych

Aktualności
   Obowiązujące akty prawne

Informacje Urzędu
   Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
   OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP KOZIENICE
   Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
      Rok 2018
      Rok 2019
   Archiwum - Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
      2013-2014
         Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.
      2015-2017
         Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowę na staż, prace interwencyjne.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
   EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - STRONY INTERNETOWE
   Projekty Unijne zakończone
      Projekty PUP w Kozienicach realizowane w latach 2004/2005
      Projekty PUP w Kozienicach realizowane w latach 2005/2006
      Projekty PUP w Kozienicach realizowane w latach 2006/2007
         Projekt: Pierwszy Sukces
         Projekt: Nowe Perspektywy
      INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTÓW
      PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PUP KOZIENICE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI
         "TWOJA SZANSA" - PROJEKT SKIEROWANY DO BEZROBOTNYCH KOBIET
      PROJEKT "WSPIERAJMY BEZROBOTNYCH" REALIZOWANY W LATACH 2008-2014
         PROMOCJA PROJEKTU "WSPIERAJMY BEZROBOTNYCH"
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU "WSPIERAJMY BEZROBOTNYCH"
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU "WSPIERAJMY BEZROBOTNYCH"
         Informacja o stopniu realizacji Projektu na 31.12.2008
         INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W ROKU 2009
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU - LIPIEC 2009r.
         GALERIA ZDJĘĆ - SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU NA 31.12.2009r.
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU MAJ 2010
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU WRZESIEŃ 2010
         INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W LATACH 2008-2010
         INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU - KWIECIEŃ 2011
         Wznowienie naboru wniosków na organizację stażu 06.05.2011r.
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU - CZERWIEC 2011
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU PAŹDZIERNIK 2011
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU GRUDZIEŃ 2011
         Informacja dotycząca realizacji projektu "Wspierajmy bezrobotnych" oraz rekrutacji uczestników projektu w 2012r. Marzec 2012r.
         Wznowienie naboru wniosków na organizację staży, z dniem 27.04.2012r.
         Zakończenie naboru na staże w projekcie "Wspierajmy bezrobotnych" z dniem 1 czerwca 2012r.
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU 01.06.12
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU 17.09.12
         Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - ostatnie środki w 2012r.
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU 07.12.12
         Nabór wniosków na organizację staży w 2013r. w ramach projektu "Wspierajmy bezrobotnych" 29.01.2013r.
         Realizacja projektów w 2013r. 05.02.2013r.
         REKRUTACJA DO PROJEKTU W 2013r. 25.02.2013r.
         Rekrutacja do projektu "Wspierajmy bezrobotnych" 24.04.2013r.
         Środki na założenie firmy dla osób bezrobotnych!!! 20.06.2013
         Rekrutacja do projektu "Wspierajmy bezrobotnych": staże i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 31.07.2013r.
         Informacja dotycząca realizacji projektu. Grudzień 2013r.
         Rozpoczęto nabór wniosków o zorganizowanie stażu w 2014r. - projekt "Wspierajmy bezrobotnych" 15.01.2014r.
         Rekrutacja na staże w 2014r. 11.02.2014r.
         Wznowienie naboru wniosków stażowych. Staże Uinjne oraz krajowe. 14.03.14
         Rekrutacja osób niepełnosprawnych. 24.03.2014r.
         Informacja o rekrutacji osób bezrobotnych do projektu "Wspierajmy bezrobotnych" 7.05.2014r.
         Rekrutacja na szkolenia indywidualne. 02.09.2014r.
         Rekrutacja po projektu "Wspierajmy bezrobotnych" - szkolenia oraz środki na założenie firmy. 04.09.2014r.
         Nabór chętnych do pozyskania środków na założenie firmy. 21.10.2014r.
         Podsumowanie realizacji projektu "Wspierajmy bezrobotnych"
      PROJEKT "SKUTECZNY URZĄD PRACY"
         INFORMACJE O PROJEKCIE "SKUTECZNY URZĄD PRACY"
         NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W RAMACH PROJEKTU "SKUTECZNY URZĄD PRACY"
         Zaproszenie do składania ofert-Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń grupowych dla 11 pracowników kluczowych PUP w Ko-cach w ramach projektu "Skuteczny Urząd Pracy"
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU 01.06.12
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU 17.09.12
         INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU 07.12.12
         Realizacja projektów w 2013r. 05.02.2013r.
      Projekt "Skuteczny Urząd Pracy II"

Program specjalny
   Program specjalny "Młodzi aktywni" realizowany w 2012 roku.
      Podstawowe informacje o programie specjalnym "Młodzi aktywni".
      Regulamin programu specjalnego "Młodzi aktywni" realizowanego w 2012r.
      Formularze dotyczące premii wypłacanej osobom bezrobotnym w przypadku podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia po stażu.
      Formularze dla pracodawców z sektora publicznego - formularze dotyczące premii wypłacanej pracodawcom w przypadku zatrudnienia stażysty.
      Formularze dla pracodawców z sektora prywatnego - formularze dotyczące premii wypłacanej pracodawcom w przypadku zatrudnienia stażysty.

STATYSTYKI RYNKU PRACY
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2006
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2006
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2007
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2007
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2008
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2008
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2009
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2009
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2010
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2010
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura bezrobocia według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2011
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
      Struktura osób bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2012
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2012
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2013
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2013
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2014
      Ogólna liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2014
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2015 r.
      Miesięczne sprawozdania o rynku pracy w 2015 r.
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2016 r.
      Miesięczne sprawozdania o rynku pracy w 2016 r.
      Stopa bezrobocia: kraj, województwo, powiat
   Stan i struktura bezrobocia w roku 2017 r.
      Miesięczne sprawozdania o rynku pracy w 2017 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Rok 2019
      Zapytanie ofertowe na „Modernizację pomieszczeń sanitarnych i użytkowych wraz z wyposażeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach” - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach” - rozstrzygnięte
   Rok 2018
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach” - rozstrzygnięte.
      Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontu 12 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Wykonanie remontu 12 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach" - unieważnione
   Rok 2017
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy PUP w Kozienicach - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy PUP w Kozienicach” - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Remont pomieszczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach" - rozstrzygnięte
      Zapytanie ofertowe na "Remont 7 pomieszczeń biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach - rozstrzygnięte
   Rok 2015
      Zapytanie ofertowe na "zorganiz. i przeprow. szkolenia grup. finansowanego ze środków FP w zakresie: „Księgowość komputerowa” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kozienicach
      Archiwum
         Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzie szkol. grupowego w zakresie „ABC przedsiębiorczości” dla 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach
         Zapytanie ofertowe na zorg. i przepr. szkolenia grup. o nazwie kurs podstawowy w zakresie: „Spawanie metodą MAG/135 i TIG/141” dla 10 osób bezrobotnych zarejestr. w PUP Kozienicach
   Rok 2013
      Archiwum
         Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie „ABC przedsiębiorczości”
   Rok 2012
      Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - swiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach
   Rok 2010
      Archiwum
         Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech szkoleń
         zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń
         zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń
   Rok 2009
      Archiwum
         "Kurs obsługi komputera od podstaw"
         Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach ponizej 206 000 euro rok 2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 3/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 4/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 5/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 7/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 8/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 10/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 11/2009
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 12
            ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 13/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 14/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 15/2009
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 16/2009
   Rok 2008
      Archiwum
         Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach ponizej 206 000 euro rok 2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 1/2008
            Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 2/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 3/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 4/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 5/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 6/2008
            Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 7/2008
            Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu nr 8/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 10/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie nr 11/2008
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 12/2008

Publikacje
   INFORMATORY O STYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY, ARCHIWUM ZA LATA 1991-2003
      lata 1991 - 2003
   INFORMATORY ROCZNE - OD ROKU 2004
   INFORMATORY ZA PÓŁROCZA - OD ROKU 2005
   Monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2007 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2008 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2009 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2009 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2010 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2010 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2011 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - szkoły 2011 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2012 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - szkoły 2012 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2013 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - szkoły 2013 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2014 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2015 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016 r.

INNE
   Ogłoszenia
      Ogłoszenia o wolnych stanowiskach
         Starszy Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń
      Inne informacje
   Rejestry i ewidencje
      Oświadczenia majątkowe
      Informacje nieudostępnione
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
      Jak przeglądać BIP
   Lista referencyjna

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner